top of page

Dr. Truls Hebrant

Advokat
THE.jpg

Referenser

  • Företrädde fondbolag från hela Tyskland vid försvaret mot stämningsansökan från investerare (skeppsfonder) till ett värde av EUR 5,5 miljoner

  • Företrädde ett nordtyskt kreditinstitut vid försvaret mot en talan som väckts av en investerare

  • Företrädde Gudrun Sjödén vid svenska Ratos AB:s investeringi Gudrun Sjödén Group AB

  • Företrädde vindkraftsprojektbolag i Berlin och Brandenburg gällande olika tvister

  • Företrädde försäljningen av vindkraftsprojektbolag

  • Företrädde Sjödén Holding AB vid förvärv av 50 % av bolagsandelarna i tyska Gudrun Sjödén GmbH

  • Företrädde ett samägt företag i vindkraftsbranschen vid krav på skadeståndsersättning mot en tidigare företagsledare

  • Företrädde en maltesisk fastighetsfond vid krav på skadeståndsersättning mot flera konsultbolag

  • Företrädde en indisk investerare vid köpet av ett insolvent företag i Berlin

  • Företrätt svenska företag vid tvister i Tyskland

bottom of page