top of page

Sidansvarig

legalpartner.berlin

Busch Deichsel Hebrant von Kleist Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Kurfürstendamm 29

10719 Berlin

T +49 30 20 96 76 689

F +49 30 20 96 76 686

E info@legalpartner.berlin

 

Filial Hamburg Området

Hinterdeich 119b, 21635 Jork

T + 49 4162 250 84 22

F + 49 4162 250 84 33

Filial Stuttgart

Badbrunner Str. 60, 70372 Stuttgart

www.legalpartner.berlin

 

Domstol som ansvarar för partnerskapsregistret: Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Registernummer: PR 1233 B

Momsregistreringsnummer: DE 3157 66 447

 

Ytterligare hänvisningar i enlighet med § 5 Telemediengesetz (TMG) och §§ 2, 3 i Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (DL-InfoV)

 

Lista på partner med rätt att företräda företaget:                       

Jürgen Busch                                                                                      

Dr. Truls Hebrant                                                                               

Dr. Jan Valentin Deichsel

Alexander von Kleist

Ulf Christoph Lohrum

 

De advokater (Förbundsrepubliken Tyskland) som är verksamma hos oss är medlemmar i Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstraße 9, DE-10179 Berlin resp. Rechtsanwaltkammer Celle, Bahnhofstr. 5, DE-29221 Celle; närmare uppgifter finns under ”Advokater” i meritförteckningen.

 

För vår yrkesverksamhet gäller framför allt bestämmelserna i Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), yrkeslagstiftningen för advokater (BORA), reglerna om god advokatssed från Rådet för de europeiska advokatssamfunden (CCBE) och Rechtsanwaltvergütungsgesetz (RVG).  För de specialiserade advokater som är verksamma hos oss gäller dessutom bestämmelserna i Fachanwaltsordnung (FAO). De viktigaste yrkesrättsliga bestämmelserna hittar du under: www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/ 

 

Ansvarsförsäkring

legalpartner.berlin är som partnerskap med begränsat skadeståndsansvar enligt § 51 a BRAO skyldigt att ha en ansvarsförsäkring med ett minsta försäkringsskydd på 2 500 000 EUR för varje försäkringsfall. legalpartner.berlin har sin ansvarsförsäkring hos AXA Versicherung AG, Postfach 92 01 14, DE-51151 Köln. Tillämpningsområdet sträcker sig över Tyskland och Europa.

 

Tvistlösning utom domstol

Vid tvister mellan advokaterna och deras uppdragsgivare finns möjlighet att ansöka om tvistlösning utom domstol hos Rechtsanwaltskammer Berlin, Rauchstr. 26, DE-10787 Berlin resp. Rechtsanwaltkammer Celle, Bahnhofstr. 5, DE-29221 (enligt § 73, 2:a stycket, punkt 3 i samband med § 73, 5:e stycket BRAO) eller hos advokatsamfundets tvistlösningsställe (§ 191 ff. BRAO) hos Bundesrechtsanwaltskammer, se hemsidan (www.brak.de), e-post: Schlichtungsstelle@brak.de

 

Information enligt art. 14, 1:a stycket i ODR-förrordning

Via följande länk kommer du till EU:s hemsida för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Ansvarsfriskrivning

Avsikten med informationen på denna webbsida är att ge en allmän bild av legalpartner.berlin. Webbsidan tillhandahåller ingen juridisk rådgivning och kan heller inte ersätta en sådan.

 

legalpartner.berlin kan inte garantera att den information som finns på denna webbsida är uppdaterad, korrekt och fullständig. Detsamma gäller för innehållet på externa webbsidor dit denna sida hänvisar direkt eller indirekt via hyperlänkar och som legalpartner.berlin inte kan påverka.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten till innehållet på denna webbsida innehar legalpartner.berlin eller den som legalpartner.berlin har gett motsvarande nyttjanderätt.

Enstaka sidor av denna webbsida får laddas ner, tillfälligt sparas och skrivas ut endast för bruk inom ditt företag.

All annan kopiering, överföring eller spridning av innehållet på denna webbsida, i synnerhet genom nedladdning, sparande eller utskrift, är förbjuden utan att legalpartner.berlin först uttryckligen godkänt detta.

 

Tillämplig lagstiftning

 

Rättslig information på denna sida samt alla frågor och tvister i samband med denna webbsida underligger tysk lagstiftning.

 

Ansvarig för innehållet

 

Ansvarig för innehållet är ovannämnda personer med befogenhet att företräda bolaget

 

Bilder

Background Homepage top: www.piqs.de, Neil H, "Reichstag - silhouette, CC-Lizenz (BY 2.0)

Background Corporate and contract law: Zeppelin, Brücke über die Spree in Berlin; nahe Kreuzberg,  http://piqs.de/fotos/199200.html CC-Lizenz (BY 2.0)

bottom of page