top of page

INRIKTNINGAR

OCH

KOMPETENSER

Extern juristavdelning

legalpartner.berlin erbjuder rådgivningspaket som extern juristavdelning. I denna funktion tillhandahåller vi rådgivning till ledning och medarbetare enligt på förhand fastställda villkor, ofta till en bestämd avgift. Vi finns då alltid tillgängliga för samtliga medarbetare på företaget. Tack vare regelbunden involvering i de juridiska ärendena i den dagliga verksamheten känner vi till de specifika förutsättningarna och kan alltid ta oss an lösningen av uppkomna problem på ett effektivt sätt. Våra advokater kan därmed ta hand om den övervägande delen av företagets normala behov av juridisk rådgivning. På så sätt får du en stor del av den juridiska rådgivning du behöver från ett och samma ställe.

Som extern juristavdelning hjälper vi dig med alla affärsjuridiska frågor, som exempelvis arbetsrätt, fastighetsrätt, handels- och bolagsrätt, konkurrensrätt, processrätt och (internationell) avtalsrätt.

 

Fördelarna med en extern juridisk avdelning är uppenbara:

  • Kostnaderna kan anpassas utifrån dina behov

  • Stora kostnadsbesparingar jämfört med individuella uppdrag

  • Ingen frånvaro på grund av semester eller sjukdom

  • Du får tillgång till ett helt team av erfarna advokater med specialisering inom olika områden

 

Dina kontaktpersoner för extern juristavdelning är

Dr. Jan Valentin Deichsel , Alexander von Kleist  och Jürgen Busch.

bottom of page