top of page

INRIKTNINGAR

OCH

KOMPETENSER

Internationella investeringar

Tack vare vår bakgrund arbetar vi sedan länge kultur-och gränsövergripande. Vi känner självklart en särskild samhörighet med de nordiska länderna, där många av våra klienter som sökt hjälp hos oss kommer ifrån. Genom att leda dessa klienter genom den snåriga tyska juridiken har vi med tiden byggt upp kunskaper som vi gärna bistår våra klienter från hela världen med. Vi vet vad som gäller i Tyskland och hur de tyska juridiska förhållandena fungerar.

Hos oss hittar du som tysk klient emellertid även bropelarna över till utländska jurisdiktioner. Även här har vi specialistkompetens och ett väl utbyggt kontaktnät i Sverige och övriga nordiska länder. Men vi arbetar också globalt tillsammans med internationellt och regionalt verksamma advokatbyråer och kan öppna rätt dörrar vid rätt tidpunkter. Dr Jan Valentin Deichsel var under många år verksam för en internationell advokatbyrå i Vietnam och har särskild kännedom och erfarenhet beträffande investeringar i Vietnam och andra asiatiska länder.

Dina kontaktpersoner för investeringar är


Jürgen Busch, Dr. Jan Valentin Deichsel , Dr. Truls Hebrant,  Alexander von Kleist och Ulf Lohrum.

bottom of page