top of page

Advokat. Partner. För dig

legalpartner.berlin är en affärsjuridisk byrå som tillhandahåller en personlig och individuell service med särskild inriktning på rådgivning till tyska företag samt internationella klienter som verkar eller önskar att verka i Tyskland.

 

Vi är sex tyska Rechtsanwälte med gedigen yrkeserfarenhet från internationella affärsjuridiska byråer och företag. Fem av oss har tidigare arbetat på den svenska advokatbyrån Mannheimer Swartlings tyska kontor. Under den tiden var vi sysselsatta med rådgivning åt många tyska dotterbolag till internationella klienter på den tyska marknaden. Många av våra klienter har skandinavisk eller annan internationell bakgrund.  Vi ger dock även råd till många tyska medelstora företag vid utvecklingen av deras verksamhet i Tyskland eller utomlands.

 

legalpartner.berlin arbetar med rådgivning i hela Tyskland. Vi fokuserar vår verksamhet på områdena bolags- och avtalsrätt, fastighetsrätt, domstolsprocesser och skiljeförfaranden, arbetsrätt, konkurrensrätt och företagsöverlåtelser. Vi hjälper dig när du ska starta upp din verksamhet och bistår även med löpande juridisk rådgivning. Här tycker vi att den personliga direktkontakten med en av våra erfarna advokater är avgörande. Vi arbetar på tyska, engelska och svenska – beroende på vad du föredrar.

För oss är ett förtroendefullt samarbete viktigt inte bara oss emellan, utan i synnerhet med våra klienter. Vårt team består enbart av erfarna Rechtsanwälte och advokat som själva präglas av entreprenörsanda och som tar ett direkt ansvar för rådgivningen till dig. Vi är dessutom intresserade av en långsiktig relation med varje klient, utan att ständigt jågas av timkrav och minimiomsättning. Tack vare en moderat kostnadsstruktur kan vi anpassa våra rådgivningsarvoden så att de passar både klient och uppdrag.

 

legalpartner.berlin startades som ett samarbetsnätverk av oberoende Rechtsanwälte 2015 av Rechtsanwalt Jürgen Busch, mångårig partner hos Mannheimer Swartling, samt advokat (med både tysk och svensk titel) Dr Truls Hebrant. I början av 2016 anslöt sig Rechtsanwalt Dr Jan Valentin Deichsel, efter att ha arbetat  några år på en internationell byrå i Vietnam. Rechtsanwälte Ulf Lohrum, Roland Weiss och Alexander von Kleist kompletterade det nuvarande teamet under andra hälften av 2016. Sedan januari 2018 är legalpartner.berlin organiserat som ett självständigt partnerskap. 

bottom of page