legalpartner.berlin även i år representerad vid den internationella kartellkonferensen


Jürgen Busch deltar i den 19:e internationella konkurrensrättskonferensen som anordnas den 13-15 mars 2017 i Berlin.

Konferensen organiseras av tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt vartannat år och tillhör de mest renommerade konferenserna inom konkurrensrätt i hela världen.

Senast deltog över 350 deltagare från mer än 70 länder.

Mer information finns på www.ikk2019.de

Rekommenderade artiklar
Senaste artiklar
Arkiv
Index